Bilder Arktis, Spitzbergen 2008

Svalbard_June08 - 312  Svalbard_June08 - 71    Svalbard_June08 - 72  Svalbard_June08 - 259

regine_26030002_1511_043004  Bild

Birgit Jänicke, Joachim Teske, Horst Väth, Matthias Schwinn, Gunther Hermann